0

Din varukorg är tom

Integritetspolicy

1. Information om hantering av personuppgifter

BODYBAZAR värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

2. Vilka personuppgifter samlas in?

När du besöker BODYBAZARs webbsidor som identifierad kund, köper våra produkter eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn,  faktureringsadress leveransadress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst).
Din kreditkortsinformation hålls säkert genom vår kundvagnsleverantör.  Vi sparar inte dina kreditkortsuppgifter på vår hemsida och kan heller inte få tillgänlighet till dem. De hålls säkra i en krypterad server.
Vi samlar också information om den person som ska ta emot någon gåva du skickar (t.ex. den personens namn och adress), och vi kommer att behålla ett register över dina inköp.
Den personliga information du tillhandahåller överförs via en säker server med SSL-kryptering.
Webshoppens värd är Shopify Inc. (nedan kallat Shopify) som tillhandahåller den elektroniska e-handelsplattformen där BODYBAZAR säljer produkterna. Personuppgifter registrerade i vår webbshop lagras via Shopifes datalagring, databaser och det allmänna Shopify-programmet i enlighet med Shopifes sekretesspolicy (https://www.shopify.com/legal/privacy).

3. Varför behandlar BODYBAZAR dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på BODYBAZAR, använder vi dessa uppgifter för följande ändamål: 
  • För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp (nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig).
  • För att kunna hantera kundtjänstärenden (hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål).
  • För att kunna skicka generell och personlig tmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier (t.ex. ge dig erbjudanden om produkter vi tror att du kan vara intresserad av).
  • För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar och event.
  • För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem (kunna förstå din kundupplevelse och därigenom implementera förbättringar).
  • För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster (det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning).
  • För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

4. När vi kan komma att dela dina uppgifter

BODYBAZAR delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för. 

BODYBAZAR minimerar överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES och i de fall sådant sker såsom vid systemmässig support och underhåll, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal. 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.

5. Lagring och lagringstid

På BODYBAZAR behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag.
Vi på BODYBAZAR har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden: 
• När det gäller din köphistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik efter 3 år (lagkrav är ett undantag).
• Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter 3 år. 

Information som samlas in efter samtycke:
Om du besöker BODYBAZARs hemsida vi att inhämta samtycke från dig innan vi gör någon registrering av dina personuppgifter. Den information som samlas in från dig med ditt samtycke, sparar BODYBAZAR så länge informationen är relevant men raderar historisk information löpande, 5 år från den tidpunkt då informationen samlades in.
Du kan alltid återkalla ditt samtycke och informationen raderas då snarast och senast inom 6 månader. 

6. Säkerhet för dina personuppgifter

På BODYBAZAR säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Vi hanterar endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

7. Dina rättigheter

BODYBAZAR vill vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter. 

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig, vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte BODYBAZAR tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag. 

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

8. Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på BODYBAZAR.
Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.

9. Kontakta oss

Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst via vårt kontaktformulär eller skicka iväg ett e-postmeddelande till  info@bodybazar.com
Du kan också ringa till oss på telefonnummer: +46 70471 50 91, telefontider 10:00 - 15:00.